Photon C++ Client API  4.1.15.3
LobbyStatsResponse Member List

This is the complete list of members for LobbyStatsResponse, including all inherited members.

getDebugOutputLevel(void)Basestatic
getLogFormatOptions(void)Basestatic
getName(void) constLobbyStatsResponse
getPeerCount(void) constLobbyStatsResponse
getRoomCount(void) constLobbyStatsResponse
getType(void) constLobbyStatsResponse
setDebugOutputLevel(int debugLevel)Basestatic
setListener(const BaseListener *baseListener)Basestatic
setLogFormatOptions(const LogFormatOptions &options)Basestatic
toString(Common::JString &retStr, bool withTypes=false) constLobbyStatsResponsevirtual
ExitGames::Common::Base::toString(bool withTypes=false) constToString
typeToString(void) constToStringvirtual
~Base(void)Basevirtual
~ToString(void)ToStringvirtual